Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Societatea ESTRADE SOLUTIONS SRLcu sediul in Bucuresti, Iuliu Maniu, Nr 6E, Sc 2, Et 6, Ap186, inregistrata la OficiulRegistruluiComertului sub nr. J40/12465/13.07.2017, avand CUI: 37966545, in calitate de Operator de date cu caracter personal (denumita in continuare „Operatorul sau “Societatea), respecta prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date conform regulamentului nr.679/2016 aplicabil in toatestatelemembre ale UniuniiEuropene. 

Societatea este proprietara a site-ului www.activebee.roastfel incat toate informatiile din aceasta pagina au legatura si sunt valabile in raport cu activitatea pe site-ul www.activebee.rodenumita in continuare ActiveBee sau site-ul.  

ActiveBee isi rezerva dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta politica fara a va cere acordul si faca a trimite o notificare individuala sau speciala a modificarilor aduseVom afisa pe site versiunea actualizata a acestei politiciramanand in sarcina dumneavoastra sa verificati continutul acesteia pentru a fi la curent cu modul in care ActiveBee prelucreaza datele cu caracter personal. 

In cazul in care sunt intrebarisausolicitari cu privire la prelucrareadatelor cu caracter personal, ne puteticontactatrimitandu-ne un e-mail la adresa: contact@activebee.ro 

 1. Principii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

Principiile noastre pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:  

 •  Corectitudine si legalitate. Atunci cand prelucram date cu caracter personal, drepturile individuale ale persoanelor vizate trebuie protejateToate datele personale trebuie colectate si prelucrate in mod legal si echitabil 
 •  Limitate la un anumit scop. Datele cu caracter personal ale persoanei vizate trebuie prelucrate numai in scopuri specifice 
 • TransparentaPersoana vizata trebuie sa fie informata cu privire la modul in care datele sale sunt colectateprelucrate si utilizate. 
 1. Ce fel de date personale prelucram 

ActiveBeecolecteazamaimultetipuridiferite de date cu caracter personal in diverse scopuri. Datelepersonale pot include, dar nu se limiteaza la:numeprenumeadresa de email, numar de telefonvarstaIP. 

De asemeneava punem la dispozitie pe site o sectiune speciala dedicata oferirii de testimonialerespectiv materiale scrise insotite sau nu de fotografia pe care o incarcati personal pe site sau prin intermediul site-urilor de socializare afiliate sau materiale audio sau video in care sa expuneti experienta dumneavoastra raportat la serviciile de pe site si care pot fi utilizate de catre Operator in scopul serviciilor de reclama, marketing si publicitate a site-uluiinclusiv prin publicare pe acest site, dar si pe alte canale de promovare.  

Cand vizitati site-ul, colectam automat anumite informatii despre dispozitivul dumneavoastra, cum ar fi informatii despre browser, adresa IP, fus orar si unele cookie-uri instalate pe dispozitiv.  

ActiveBee foloseste Google Analytics pentru a intelege cum este utilizat site-ul – puteti citi mai multe despre modul in care Google utilizeaza informatiile dvspersonale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ 

Va rugam sa consultati si sectiunea privind Politica de cookie-uri afisata pe pagina principala a site-ului nostru 

 1. Scopulpentru care prelucram date personale 

Solicitam si prelucram date personale pentru:  

 • a face posibila insrierea dumneavoastra la evenimentele sau programele pe care le organizam sau pe care le promovam 
 • asigurarea platii sumelor aferente serviciilor oferite pe site-ul nostru 
 • transmiterea de newslettereinvitatiimateriale legate de serviciile noastre si informatii legate de evenimentele sau programele pe care le organizam sau pe care le promovam – daca va oferiti consimtamantul in acest sens 
 • comunicarea de ofertelor in vederea promovarii evenimentelor si/sau serviciilor noastre – daca va oferiti consimtamantul in acest sens 
 • pentru a raspunde solicitarilorprimiteprinintermediulformularelor de contact  
 • pentruaevaluasiimbunatati site-ul, serviciileoferite precum sirelatianoastra cu utilizatorii.  

4.Temeiurile prelucrarii 

Operatorul are dreptul de a prelucra date personale pentru scopurile prezentate mai sus:  

 • pentru ca prelucrarea datelor este necesara pentru a face posibila inscrierea la evenimentefunctionarea site-ului si accesul la serviciile oferite pe site realizarea platii costurilor aferente serviciilor prestare si oferirea de raspunsuri la solicitarile plasatedaca este cazul,  
 • pentru ca v-ati dat consimtamantul in acest sens prin bifarea casutelor aferente 

In cazul in care prelucrarea datelor nu este necesara pentru incheierea si executarea raporturilor noastre juridice, nu vom prelucra date personale pentru niciunul dintre scopurile de mai sus daca nu avem consimtamantul dumneavoastra in acest sens. 

 1. Durata de stocare si prelucrare a datelor personale 

ActiveBeevapastrasi prelucra informatiiledvs. personalenumai pe durata indeplinirii scopurilestabiliteinprezentapolitica de protectie a datelor. 

Actualizam periodic baza noastra de date astfel incat sa nu stocam date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate. 

 1. Masuri de securitate a datelor 

Am adoptatproceduri de securitatetehnica in vedereaprotejariidatelor cu caracter personal impotrivapierderii, folosiriineautorizate, distrugeriisaualterariiacestora. Ne asiguramcaaccesul la datele cu caracter personal estelimitatsiautorizatdoarpersoanelor care au dreptul de a le folosi. Acestepersoane au obligatia de aasiguraconfidentialitateadatelor.  

 1. Transmiterea datelor catre alte persoane 

Este posibil sa transmitem datele personale pe care ni le furnizati catre companii afiliate si/sau catre alti parteneri si colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale in vederea desfasurarii activitatilor noastre si a indeplinirii obligatiilor legale care ne revin, cum ar fi: specialistii care posteaza materiale pe site, furnizorii de servicii informatice, de servicii de contabilitate, de servicii juridice, de servicii de marketing, de servicii de curierat, de servicii de internet si telefonie mobilaprocesatorii de plati care sunt autorizati de noi sa intermedieze platilespecialisti in domeniul de activitate in care activam, pe care ii contractam pe a va oferi o calitate cat mai buna a serviciilor noastre si alti asemenea furnizori.  

Transmiterea datelor catre terte persoane are loc sub rezerva asumarii de catre acestea a clauzelor de confidentialitate pe care le stabilim.  

De asemeneaputem transmite unele din datele personale colectate catre autoritatile sau institutiile publice competenteatunci cand legea impune acest lucru sau catre instantele de judecata atunci cand ne aparam in justitie sau cand ni se cere de catre instanta acest lucru.  

In contextul operatiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in afara tarii catre state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spatiul Economic European (“SEE”).  

Astfelva informam ca orice transfer efectuat de catre Operator catre un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protectia datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).  

Datele cu caracter personal mentionate in aceasta nota de informare nu sunt transferate catre state care nu asigura protectie adecvata in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 1. Ce drepturi aveti in legatura cu datele personale pe care ni le furnizati 

Daca suntetirezident al Spatiului Economic European (SEE), avetianumitedrepturi de protectie a datelor. Daca doriti sa fitiinformatidesprece date personaledetinemdespredvs. sidacadoriti ca acestea sa fie eliminate din sistemelenoastre, varugam sa ne contactati la adresa de email contact@activebee.ro 

Avetiurmatoareledrepturi de protectie a datelor:  

 • Dreptul de aaccesa, actualizasaustergeinformatiile pe care le avemdespredvs. – puteti face acest lucru printr-o solicitare la contact@activebee.ro 

Va vom putea respinge solicitarea de stergere a datelor daca trebuie sa ne conformam unor obligatii legale de a pastra datele sau daca datele ne sunt necesare pentru constatareaexercitarea sau apararea drepturilor noastre in justitie. 

 • Dreptul de rectificare– daca ati constatat ca datele dumneavoastra care sunte prelucrate de noi sunt incomplete sau incorecte, le puteti rectifica printr-un email la contact@activebee.ro 
 • Dreptul de opozitie – dacaprelucrarea se bazeaza pe interese legitime  
 • Dreptul de restrictionarea prelucrarii - in cazulunuilitigiu cu privire la corectitudineaprelucrariidatelor cu caracter personal 
 • Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite conditiidatele personale pe care ni le-ati furnizatintr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator  
 • Dreptul de a retrageconsimtamantul – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs., vi-l puteti retrage oricandRetragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitorprelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.  
 • Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Date de contact si informatii legate de ANSPDCP gasiti pe site-ul http://www.dataprotection.ro 

Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite conditiidatele personale pe care ni le-ati furnizatintr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator  

Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulatfoarte usorprin simpla transmitere a unei solicitari pe email la adresacontact@activebee.ro 

ActiveBee are dreptul de a modifica Politica de protectie a datelor oricandfara o notificare prealabilapostand varianta actualizata pe site. Aveti obligatia de a citi  Termenii si conditiile, Politica de protectie a datelorsiPolitica de cookie-uriori de cate ori accesati site-ul.